maagd

maagd

Een droom waarin je maagd bent symboliseert zuiverheid en mogelijkheden. Deze droom gaat niet noodzakelijkerwijs over fysieke maagdelijkheid, het kan ook emotionele onschuld vertegenwoordigen. Als je geen maagd bent, maar droomt dat je er een bent kan dat staan voor dat spijt of wroeging uit het verleden. Je moet stoppen met stilstaan bij het verleden en naar de toekomst kijken.

Een droom waarin iemand anders maagd is duidt op integriteit en eerlijkheid. Je hebt misschien een ideaal dat je wilt bereiken.

Een droom waarin je je maagdelijkheid verliest verwijst naar je verlangen naar intimiteit en nabijheid. Je bent op zoek naar het vervullen van je behoefte aan fysieke en emotionele liefde. De droom kan ook betekenen dat je nadenkt over het verliezen van je maagdelijkheid. Je geest is bezig met hoe de eerste keer zal zijn.