M (letter)

Als je de letter “M” in je droom ziet, suggereert dit dat er iets is waar je over zwijgt. Misschien ben je tot geheimhouding gezworen. Als alternatief kan de droom ook “Mmmmm”betekenen. Je onderbewuste geest is hongerig naar kennis of informatie. Als een Romeins cijfer zou het het getal 1000 kunnen zijn.