lucifer

Een droom over een lucifer suggereert dat er iets is dat je moet ontbranden en weer opbloeien in je leven. De droom kan ook te maken hebben met ontvlambaarheid.

Een droom waarin je een lucifer aansteekt symboliseert een liefde die zal ontbranden. Gaat de lucifer niet aan dan zal de liefde uitblijven.

Als er onverwacht lucifers ontbranden in je droom dan moet je iets minder snel kwaad te worden.