lucifer

lucifer

Wat betekent een droom over een lucifer?

Een droom over een lucifer suggereert dat er iets is dat je moet ontbranden en weer opbloeien in je leven. De droom kan ook te maken hebben met ontvlambaarheid.

Wat betekent een droom waarin je een lucifer aansteekt?

Een droom waarin je een lucifer aansteekt symboliseert een liefde die zal ontbranden. Gaat de lucifer niet aan dan zal de liefde uitblijven.

Wat betekent een droom waarin lucifers ineens ontbranden?

Een droom waarin er onverwacht lucifers ontbranden betekent dat je iets minder snel kwaad moet worden. Je bent snel aangebrand.