lawine scaled

lawine

Een droom over een lawine staat voor je emoties die lange tijd zijn tegengehouden en onderdrukt. Deze emoties zijn niet op een productieve manier behandeld en worden nu als een plotselinge en gewelddadige woede geuit. Of de droom symboliseert de onontkoombare spanningen en overweldigende druk in je leven. Je voelt het gewicht van de dagelijkse eisen van het leven op je af komen. De droom kan ook staan voor gevaar dat je tegemoet komt en dat je moet weerstaan.