lamp

Een droom over een lamp die aan staat symboliseert begeleiding, hoop, inspiratie, verlichting en geruststelling. Een droom waarin je een lamp aandoet betekent dat je een uitweg vindt uit een moeilijke situatie, of dat je een idee hebt.

Een droom waarin een lamp zwak brandt of uit is suggereert het dat je je overweldigd voelt door emotionele problemen. Je hebt je vermogen verloren om je eigen weg te vinden of de dingen duidelijk te zien.

Een droom over een kapotte lamp suggereert dat je mensen die je proberen te helpen buitensluit. Het staat ook symbool voor teleurstellingen, ongeluk en pech. Een droom waarin de lamp stuk gaat betekent dat je geen uitweg ziet in een netelige situatie. Een droom waarin de lamp breekt duidt op behoedzaamheid of iets dat in je gebroken is en geheeld moet worden.