knippen

knippen

Een droom waarin je iets knipt staat voor een actie die niet helemaal zonder gevaar is. Deze droom kan ook een verbroken relatie of verbroken verbinding symboliseren. Tenslotte kan de droom betekenen dat je iets uit je leven moet verwijderen, zoals een slechte gewoonte.

Een droom waarin je iets in kleine stukjes knipt of verknipt betekent dat je iets verkeerd hebt ingeschat en je het op een andere manier moet proberen, of de hulp van iemand moet vragen. Als je expres iets verknipt staat dat voor zelfdestructief gedrag.

Een droom over het doorknippen van een lint betekent het einde van iets ouds en het begin van iets nieuws.

Lees ook de droombetekenis van kapper en schaar