klatergoud

Een droom over klatergoud duidt op feestelijkheden en saamhorigheid of glitter, glamour en roem. Je hebt torenhoge ambities en idealistische doelen. Deze droom kan ook betekenen dat je verworven kennis en inzicht bij nader inzien geen waarde heeft, dat iets mooier lijkt dan het is, of dat je je beter voordoet dan je bent.