kerktoren

white concrete church under blue sky during daytime

Wat betekent een droom over een kerktoren of torenspits?

Een droom over een kerktoren of torenspits symboliseert ziekte of veranderingen.

Wat betekent een droom over een beschadigde kerktoren of torenspits?

Een droom over een beschadigde kerktoren staat voor een sterfgeval.

Wat betekent een droom over het beklimmen van een kerktoren?

Een droom over het beklimmen van een kerktoren betekent dat je moeilijkheden krijgt die je zal overwinnen.

Wat betekent een droom over het vallen van een kerktoren?

Een droom waarin je van een kerktoren valt staat voor zakelijke tegenslagen.