jammeren

Een droom waarin je gejammer hoort symboliseert verdriet, pijn of lijden van iemand om je heen. Een droom waarin je zelf jammert dient als een manier om vrijelijk emoties los te laten die misschien niet gepast zijn om te tonen in je dagelijkse leven.