three blue-and-yellow parrots on tree branch

imitatie

Een droom waarin je wordt geïmiteerd, nagebootst of nagedaan suggereert dat je een voorbeeld voor anderen bent. Mensen kijken tegen je op.

Een droom waarin je anderen imiteert, nabootst of nadoet suggereert dat je twijfelt aan beslissingen die je zelf neemt en acties die je zelf uitvoert. Deze droom kan ook betekenen dat je de persoon die je nadoet in hoog aanzien hebt staan en probeert te leren van zijn of haar wijsheid.