helling

green grass field on mountain

Wat betekent een droom over een helling?

Een droom over een helling staat voor een gestage stijging of daling over hoe je je voelt in een situatie. Hoe steiler de helling hoe dieper en sneller je kan vallen.

Wat betekent een droom over het langzaam afdalen van een helling?

Een droom over het afdalen van een helling kan een weerspiegeling zijn van gevoelens over een gemakkelijke ontsnapping aan een probleem. Het gevoel dat je gemakkelijk iets kunt vermijden dat je dwars zit.

Zie ook de droombetekenis van afgrond of de droombetekenis van berg