hart

hart

Wat betekent een droom over een hart?

Een droom over je hart staat voor liefde, romantiek, geluk, bescherming, waarheid, moed en vrede. Deze droom symboliseert de manier waarop je op dit moment met je gevoelens omgaat en je emoties uitdrukt.

Wat betekent een droom over het vasthouden van een hart?

Een droom waarin je iemands hart vasthoudt betekent dat iemand je liefde en aandacht wil.

Wat betekent een droom over een gevleugeld hart?

Een droom over een gevleugeld hart vertegenwoordigt de kracht van je liefde en je vermogen om door te dringen tot iedereen om je heen.

Wat betekent een droom over een rood papieren hart?

Een droom over een rood papieren hart vertegenwoordigt je kwetsbaarheden. Je legt je emoties bloot. Of een droom over een rood papieren hart staat symbool voor een onschuldig hart.

Wat betekent een droom over een hartoperatie of harttransplantatie?

Een droom waarin je een harttransplantatie of een hartoperatie krijgt duidt op een enorme verandering in je persoonlijke relatie. Een droom waarin je hartoperatie uitvoert betekent dat je ervaringen vorm gaan krijgen. Dit is een positieve droom en een goed voorteken.

Wat betekent een droom over een hartaanval of hartstilstand?

Een droom waarin je een hartaanval hebt of je hart stil staat verwijst naar een gebrek aan steun en acceptatie uit je omgeving, of ene angst om iets te verliezen. Zie ook de droombetekenis van hartaanval.

Wat betekent een droom over je hartslag?

Een droom waarin je een hartslag hoort suggereert dat je je gevoelens niet confronteert of herkent. Je moet de dingen directer benaderen. Een hartslag kan ook symbool staan voor leven of angst. Misschien voelt je je op een of andere manier bedreigd.

Wat betekent een droom over een bloedend of pijnlijk hart?

Een droom waarin je hart bloedt staat voor wanhoop en extreme droefheid of voor sympathie voor iemand anders. Je mist steun en liefde bij jezelf, of voor iemand anders.

Wat betekent een droom over je hartzeer of een gebroken hart?

Een droom waarin je een gebroken hart hebt staat voor overgang en veranderingen. Of de droom suggereert dat het je ontbreekt aan liefde of steun in een of ander streven in je leven. Er is een onbalans. Een meer letterlijke interpretatie van deze droom betekent dat je door emotionele onrust gaat in je degelijks leven. Je weet niet hoe je met die gevoelens om moet gaan.

Wat betekent een droom over een menselijk hart eten?

Een droom waarin je een menselijk hart eet betekent dat je een emotioneel probleem wilt verwerken of begrijpen. Of deze droom betekent dat je een emotionele leegte op wilt vullen.

Een droom over een gekleurd hart

Kijk ook eens bij de droombetekenis van kleuren om te zien wat voor betekenis het hart in je droom nog meer kan hebben.