elektrische stoel scaled

elektrische stoel

Een droom over een elektrische stoel duidt op een plotseling einde van iets in je leven. Je maakt een drastische verandering door. Of de droom staat voor schuldgevoelens, spijt of wroeging over iets wat je hebt gedaan.

Een droom waarin je plaatsneemt op de elektrische stoel voorspelt dat je niet begrepen zult worden en dat je door je vrienden aansprakelijk gesteld zult worden voor iets waar je geen hand in had.

Een droom waarin je opstaat uit een elektrische stoel symboliseert dat je iets verkeerds zult doen waarvoor je de prijs zult moeten betalen.

Een droom waarin de elektrische stoel omvalt betekent dat je plezierig verrast wordt bij je pogingen om anderen te misleiden.