επιλεκτική εστίαση φωτογραφία μαύρων γαντιών

χτύπησε

Τι σημαίνει ένα όνειρο στο οποίο σας δέρνουν;

Ένα όνειρο στο οποίο σας δέρνουν δείχνει ότι πρέπει να κάνετε θεμελιώδεις αλλαγές στον χαρακτήρα σας. Πρέπει να αξιολογήσετε τα χαρακτηριστικά ή τις συμπεριφορές του χαρακτήρα. Ή αυτό το όνειρο υποδηλώνει ότι κάποιος σας πιέζει πέρα από τα όριά σας.

Τι σημαίνει ένα όνειρο στο οποίο οι άλλοι ξυλοκοπούνται;

Ένα όνειρο στο οποίο άλλοι ξυλοκοπούνται υποδηλώνει ότι κάποιο μέρος της ζωής σας είναι εκτός ισορροπίας.

Τι σημαίνει ένα όνειρο στο οποίο χτυπάτε κάποιον;

Ένα όνειρο στο οποίο χτυπάτε κάποιον υποδηλώνει ότι επιβάλλετε τις δικές σας απόψεις και γνώμες στους άλλους.

Βλέπε επίσης το έννοια του ονείρου μαστίγωμα ή το σημασία του ονείρου της απεργίας