eg

De eg is een werktuig waarmee je akkers bewerkt. Een droom over een eg betekent dat je zwaar werk moet verrichten voordat je je doel bereikt. Een droom over een versleten eg betekent dat het een bijna onmogelijke taak is. Een droom waarin je met overgave met een eg aan het werk bent betekent dat je in de liefde iets wilt bereiken. Een droom waarin een ongebruikte eg voorkomt herinnert je aan je verplichtingen.