echo

Een droom over een echo symboliseert je behoefte om jezelf te herhalen om gehoord te worden en voor anderen om je te geloven.

Een droom waarin je je eigen echo hoort betekent dat iemand anders zich je mening toe-eigent. Een droom waarin je de echo van een ander hoort betekent dat iemand anders zijn eigen mening aan je wil opdringen.

Een andere mogelijkheid is dat iemand je bespot. Of het kan betekenen dat je daden uit het verleden je achtervolgen. Je moet die oude herinneringen en problemen uit het verleden onder ogen zien.

Een enkele keer kan een echo betekenen dat je bezoek krijgt van iemand die je lang niet meer heeft gezien. Dit is meestal het geval als je de naam van een ander hoort.

Als je de naam van iemand roept die je liefhebt kan betekenen dat je deze persoon geestelijk mist.

Sta je boven op een berg of heuvel en veroorzaak je een echogeluid, puur omdat we dat mooi vinden dan voel je je ergens van bevrijd.