drijfzand, moerasgrond of modderpoel

Een droom over drijfzand, moerasgrond of een modderpoel betekent dat je niet op vaste grond staat of dat je behoefte hebt aan luchthartigheid en inzicht in een situatie. Vaak is zo’n droom ook verbonden met gevoelens van ontoereikendheid of onzekerheid.

Als je vastzit in de grond, verwijst het naar je onvermogen om je verplichtingen na te komen en je doelen te bereiken. Je zit letterlijk vast in een sleur.

Dromen dat je in de grond wegzakt, geeft een gevoel van onveiligheid aan. Je hebt de solide basis waarop je denkt te staan verkeerd ingeschat.

Als je iemand probeert te redden uit onvaste grond in een droom kan dit een aanwijzing zijn dat iemand je hulp nodig heeft Als je zelf wordt geholpen, kan dit een indicatie zijn van de behoefte aan hulp in je eigen leven, of betekenen dat iemand zijn hulp aanbiedt.