and

gråand svømmende på et vandområde

Hvad betyder en drøm om en and?

En drøm om en and symboliserer, at du gør fremskridt og bevæger dig fremad med selvtillid. Eller denne drøm symboliserer en bro mellem det åndelige og det jordiske rige. 

Drømmer om egenskaber ved en and

Hvad betyder en drøm om en flyvende and?

En drøm om en flyvende and symboliserer åndelig frihed, lethed eller at give slip.

Hvad betyder en drøm om en svømmende and?

En drøm om en svømmende and symboliserer det underbevidste. Denne drøm kan også stå for en hurtig gennemførelse af dine planer og et problemfrit forløb uden problemer.

Hvad betyder en drøm om en omvandrende and?

En drøm om en gående eller vraltende and symboliserer langsommelighed eller mangler, der hindrer dine åndelige fremskridt.

Hvad betyder en drøm om en gråand?

En drøm om vilde ænder symboliserer fjerne rejser og krydsning af et hav.

Hvad betyder en drøm om en babyand?

En drøm om en babyand symboliserer, at man starter et nyt forhold eller en ny karriere. Se også drømmenes betydning af kylling

Hvad betyder en drøm om en såret and?

En drøm om en såret and symboliserer, at du står over for en udfordring i livet, som vil sætte din styrke og tålmodighed på prøve. Du bliver nødt til at se et problem i øjnene og selv tage fat på det. Du kan blive konfronteret med juridiske problemer.

Hvad betyder en drøm om en død and?

En drøm om en død and symboliserer, at du går igennem en svær tid og har brug for støtte. Måske står du over for et tab eller en stor forandring i dit liv. I bevæger jer i en retning, der er bestemt til ødelæggelse. Eller denne drøm indikerer, at dine modstandere blander sig i dit privatliv. 

Hvad betyder en drøm om en tohovedet and?

En drøm om en tohovedet and symboliserer, at du har brug for at tænke grundigt over et følelsesmæssigt spørgsmål.

Drømmer om farven på en and

Hvad betyder en drøm om en rød and?

En drøm om røde ænder symboliserer kærlighedsforhold. Du nyder livet og lever det gode liv. Du har et kærligt forhold og gode venner. Dit liv er på vej op. 

Hvad betyder en drøm om en grøn and?

En drøm om grønne ænder symboliserer følelser og følelser.

Hvad betyder en drøm om en sort and?

En drøm om sorte ænder symboliserer liv, død og forandring. 

Hvad betyder en drøm om en hvid and?

En drøm om hvide ænder symboliserer renhed eller begyndelsen på noget nyt, men en hvid ende kan også være et tegn på forræderi. En drøm om hvide ænder i en gård forudsiger flid og en god høst.

Andre drømme om ænder

Hvad betyder en drøm om en and, der kalder eller kvækker efter dig?

En drøm, hvor du hører en and kalde eller kvække, betyder, at nogen ønsker, at du skal komme dem til undsætning eller redde dem fra en situation. Det kan være din mor eller far eller en ven, der har brug for hjælp. Se også den drømmen betydning af quacking

Hvad betyder en drøm om at jage ænder?

En drøm, hvor du jager ænder, forudsiger en ændring af allerede udarbejdede planer.

Hvad betyder en drøm om at spise en and?

En drøm om at spise en and betyder, at du har nået en vis levestandard. Du har hævet dig over dine vanskeligheder og overvundet alle de forhindringer, der stod i vejen for dig.

Hvad betyder en drøm om andeæg?

En drøm om andeæg betyder, at du oplever, at du er på vej mod dine mål. Du får mere fart på og gør fremskridt i retning af at opnå det, du ønsker. Se også drømmenes betydning af æg

Scroll til toppen