zmijovka

zmijovka

Co znamená sen o zmiji?

Sen o zmiji symbolizuje nebezpečí ve vašem okolí. Nebo tento sen symbolizuje osobu ve vašem životě, která vám chce ublížit. Někdo ve vašem okolí je mazaný, lstivý, zlý, jedovatý nebo nebezpečný. Musíte se mít na pozoru před bezohlednými lidmi, kteří pracují proti vám. Tento sen může také představovat skryté obavy a starosti, které vás ohrožují.

Co znamená sen, ve kterém útočí zmije?

Sen, ve kterém vás napadne zmije, symbolizuje, že máte velké potíže s újmou nebo neštěstím, které postihne vaše přátele nebo blízké. Tento sen může také symbolizovat ztrátu něčeho, co je vám blízké.

Co znamená sen, ve kterém vás kousne zmije?

Sen, ve kterém vás uštkne zmije, znamená, že čelíte výzvě, na kterou nejste připraveni. Pravděpodobně cítíte bolest, strach a úzkost. Tento sen může také naznačovat strach z nějakého zranění.

Co znamená sen o zmiji v trávě?

Sen, ve kterém vidíte zmiji v trávě, znamená, že vás někdo podvádí nebo vám lže, případně že situace má stinnou stránku, které jste dosud plně neporozuměli.

Co znamená sen o zmiji v místnosti?

Sen, ve kterém jste v místnosti se zmijí, znamená, že čelíte výzvě, na kterou nejste připraveni. Pravděpodobně budete cítit bolest, strach a úzkost.

Co znamená sen, ve kterém slyšíte zmiji?

Sen, ve kterém slyšíte zmiji, znamená, že jste varováni před určitou akcí. Sen vás varuje, že byste měli přestat s tím, co děláte, protože to může vést ke katastrofě.

Viz také význam snu o hadovi

 

Přejděte na začátek