selektivní zaostření fotografie plačící dívky

slzy

Co znamená sen o slzách?

Sen o slzách symbolizuje odčinění, očištění nebo emocionální či duchovní uzdravení. Tento sen může také symbolizovat moudrou lekci, kterou jste právě dostali nebo si ji zapamatovali. Nebo tento sen poukazuje na bolest, kterou cítíte vy nebo někdo jiný.

Co znamená sen o slzách?

Sen, ve kterém máte slzy, symbolizuje období léčení, soucitu nebo duchovní očisty. Tento sen může také znamenat, že máte bolesti. Viz také význam snu o pláči

Co znamená sen, ve kterém někdo jiný pláče?

Sen, ve kterém někdo pláče, symbolizuje někoho, kdo prožívá zklamání, ztrátu nebo bolest. Tento sen vás může varovat, že byste se měli dobře podívat na to, jak vaše chování ovlivňuje lidi kolem vás. Viz také význam snu o pláči