selektivně zaostřená fotografie ženy držící žluté květy s okvětními lístky

Omluva

Co znamená sen o omluvě?

Sen o omluvě symbolizuje touhu po harmonii, případně vinu, lítost, výčitky svědomí nebo touhu omluvit se druhému. Tento sen znamená, že litujete něčeho, co jste udělali, řekli nebo si mysleli. Možná jste ochotni přiznat, že jste se mýlili nebo že jste se něčím provinili.

Co znamená sen, ve kterém se omlouváte?

Omluva ve snu symbolizuje přiznání chyb a nedostatků. Možná se cítíte provinile, něčeho litujete nebo jste udělali něco, kvůli čemu se cítíte špatně. Tento sen znamená, že jste ochotni přijmout své chyby a nedostatky. Nebo tento sen symbolizuje, že se chcete omluvit za to, že jste se k někomu nechovali tak, jak si zaslouží. Možná chcete odpuštění za něco, co jste udělali.

Co znamená sen, ve kterém žádáte o omluvu?

Sen, ve kterém žádáte o omluvu, symbolizuje vaši zodpovědnost vůči sobě i lidem ve vašem okolí. Nebo tento sen znamená, že se zlobíte na jednání nebo slova přítele či příbuzného.

Co znamená sen, ve kterém se vám někdo známý omlouvá?

Sen, ve kterém se vám někdo omlouvá nebo se vám omlouvá jiným způsobem, symbolizuje, že máte pocit, že s vámi bylo zacházeno nespravedlivě.

Co znamená sen, ve kterém se vám někdo neznámý omlouvá?

Sen, ve kterém se vám omlouvá cizí člověk, symbolizuje, že máte pocit, že jste zradili nějaký aspekt svého charakteru.

Co znamená sen o neustálém omlouvání?

Sen, ve kterém se za všechno omlouváte, symbolizuje, že byste měli být méně submisivní a více se odvážit stát si za svým.

Přejděte na začátek