muž na plotě

odsouzený

Co znamená sen o odsouzeném?

Sen o odsouzenci symbolizuje, že nemůžete svobodně vyjádřit nějaký aspekt svého já nebo že se cítíte provinile či v pasti. Nebo tento sen symbolizuje, že s vaším chováním není něco v pořádku a že se musíte změnit.

Co znamená sen, ve kterém jste odsouzencem?

Sen, ve kterém jste odsouzencem, symbolizuje, že se ve svém životě cítíte uvězněni nebo máte problémy se svobodou. Tento sen znamená, že byste se o sebe měli dobře starat a udělat vše pro to, abyste v ničem neztratili svobodu. Viz také význam slova sen vězení

Co znamená sen, ve kterém jste odsouzeni u soudu?

Sen, ve kterém jste odsouzeni soudem k trestu odnětí svobody, znamená, že budete muset čelit řadě obtíží. Může se to týkat obtížného vztahu nebo vašeho zdraví.

Co znamená sen, ve kterém jste odsouzeni do vězení?

Sen, ve kterém jste odsouzeni do vězení, symbolizuje, že se v určité situaci nebo ve vztahu cítíte omezeni ve svém jednání. V určité oblasti svého života trpíte nedostatkem svobody. Nebo tento sen symbolizuje vaše pocity studu a viny a říká vám, že se musíte přestat trestat.

Co znamená sen, ve kterém jste byli odsouzeni a propuštěni?

Sen, ve kterém jste po odsouzení propuštěni, symbolizuje novou životní šanci.

Co znamená sen o někom v trestaneckém oblečení?

Sen, ve kterém má někdo na sobě oblečení vězně nebo odsouzence, symbolizuje, že pochybujete o jeho chování nebo upřímnosti.

Přejděte na začátek