tři koně na zelené půdě

kůň

Co znamená sen o koni?

Sen o koni symbolizuje sílu, vytrvalost, energii, akci, mužnost a sexuální zdatnost. Tento sen symbolizuje vaši sílu, odvahu a sebejistotu. Vy máte vše na starosti. Nebo tento sen naznačuje silnou fyzickou energii. Musíte zkrotit divoké síly ve svém nitru.

Co znamená sen o koni, pokud jste dříve jezdili na koni?

Sen, ve kterém jezdíte na koni, pokud jste tak v minulosti činili, symbolizuje vzpomínky na dětství.

Co znamená sen o koni, pokud jste viděli koně?

Sen o koních může symbolizovat něco, co jste ten den udělali, nebo s tím související událost z nedávné minulosti.

Snění o koni v pohybu

Co znamená sen o jízdě na koni?

Sen, ve kterém jedete na koni, symbolizuje, že máte na starosti ostatní. Tento sen předpovídá, že získáte něco, po čem toužíte. Další informace naleznete v význam snu o jízdě na koni

Co znamená sen o cválajícím koni?

Sen o cválajícím koni symbolizuje velkou výzvu ve vaší blízké budoucnosti. Možná budete muset bojovat o něco, co chcete. Možná budete muset ve svém životě něco změnit.

Co znamená sen o běžícím koni?

Sen o běžícím nebo klusajícím koni symbolizuje, že stojíte před novou výzvou. Máte co do činění s něčím, co bude zkoušet vaši trpělivost. Může jít o vaše vlastní chování nebo o chování druhých.

Co znamená sen, ve kterém utíká kůň?

Sen, ve kterém kůň utíká nebo utíká, symbolizuje, že budete nuceni učinit rozhodnutí. To může být dobré i špatné.

Snění o vlastnostech koní

Co znamená sen o ochočeném koni?

Sen o ochočeném koni symbolizuje, že se v životě snažíte prosadit, ale v určitých situacích jste příliš ochočení.

Co znamená sen o nemocném koni?

Sen o nemocném nebo umírajícím koni znamená, že se nacházíte v situaci, která vás prověří, ale že díky této zkušenosti osobnostně porostete.

Co znamená sen o mrtvém koni?

Sen o mrtvém koni symbolizuje, že něco ve vašem životě, co vám původně dodávalo sílu, nyní zmizelo. Může se jednat o vztah nebo situaci.

Co znamená sen o zraněném koni?

Sen o zraněném koni symbolizuje, že máte v životě na čem pracovat. Může se stát, že máte ve zvyku dělat věci, které vám z dlouhodobého hlediska uškodí.

Co znamená sen o slepém koni?

Sen o slepém koni symbolizuje, že jste sebestřední. Musíte si osvojit větší empatii.

Co znamená sen o vyděšeném koni?

Sen o splašeném koni symbolizuje, že se nacházíte v situaci, kdy budete muset být silní. Možná se ocitnete uprostřed obtížné situace. Budete muset jednat rychle a rozhodně.

Snění o obtížném koni

Co znamená sen o kopajícím koni?

Sen o koni, který vás kope, symbolizuje, že vám hrozí nebezpečí chybných rozhodnutí.

Co znamená sen o neposlušném koni?

Sen o neposlušném koni symbolizuje, že se musíte dostat ze špatné situace a odejít dřív, než všechno ztratíte.

Co znamená sen o pronásledování koněm?

Sen, ve kterém vás pronásleduje kůň, symbolizuje spoustu problémů ve vaší blízké budoucnosti. Možná budete muset bojovat o něco, co chcete.

Co znamená sen o pronásledování bílým nebo šedým koněm?

Sen, ve kterém vás pronásleduje bílý kůň, symbolizuje, že máte potíže v otázkách intimity a sexuality.

Snění o péči o koně

Co znamená sen o péči o koně?

Sen, ve kterém se staráte o koně, symbolizuje mnoho příležitostí k pokroku ve zvoleném oboru nebo odbornosti. Tento sen symbolizuje, že jste hrdí na svou práci a na svou schopnost dosahovat vynikajících výsledků.

co znamená sen o kartáčování koně?

Sen, ve kterém kartáčujete koně, symbolizuje, že jste schopni dosáhnout svých cílů díky tvrdé práci a úsilí. Tento sen může také znamenat, že musíte překonávat překážky a obtíže. Tato situace se nakonec změní k lepšímu.

Co znamená sen o krmení koně?

Sen, ve kterém krmíte koně, symbolizuje šťastný a spokojený život. Nebo tento sen předpovídá prosperitu ve vaší budoucnosti. Tento sen naznačuje, že budete mít mnoho příležitostí k praktickým činnostem, které vám přinesou uspokojení. 

Snění o barvě koně

Co znamená sen o bílém nebo šedém koni?

Sen o bílém koni symbolizuje, že máte duchovní vědomí a přízemní styl. Nebo tento sen představuje čistotu, prosperitu a štěstí. Možná potkáte někoho, kdo vám změní život. Čeká vás růst.

Co znamená sen o černém nebo tmavém koni?

Sen o černém nebo tmavém koni symbolizuje tajemství, divokost a neznámo. V neznámé situaci riskujete nebo riskujete. Tento sen může také odkazovat na okultní síly.

Co znamená sen o šedém koni?

Sen o šedém koni symbolizuje, že se chystáte zažít novou a nečekanou událost. Musíte se naučit zvládat situace, které jsou zdrcující nebo ohrožující.

Co znamená sen o barevném koni nebo o vícebarevném koni?

Sen o chlupatém koni symbolizuje dobré zprávy ve vaší blízké budoucnosti, zejména finanční.

Snění o stádu koní

Co znamená sen o stádu divokých koní?

Sen o stádu divokých koní symbolizuje pocit svobody a nedostatek odpovědnosti a smyslu pro povinnost. Nebo tento sen symbolizuje nekontrolované a nezkrocené emoce.

Co znamená sen o stádu běžících koní?

Sen o stádu běžících koní symbolizuje, že jste na dobré cestě za svými cíli.

Snění o koni na určitém místě

Co znamená sen o koni na ulici?

Sen o koni na ulici symbolizuje, že spěcháte. Musíte jít stále kupředu, rozhodovat se a jednat podle toho.

Co znamená sen o koni na poli?

Sen o koni na poli symbolizuje, že se nacházíte ve stabilní situaci. Můžete se uvolnit a užívat si života.

Co znamená sen o koni ve stáji?

Sen o koni ve stáji symbolizuje, že jste na bezpečném místě. Můžete se cítit bezpečně. Můžete být sami sebou a uvolnit se.

Co znamená sen, ve kterém kůň skáče přes plot?

Sen, ve kterém vidíte koně skákajícího přes plot, symbolizuje, že musíte převzít odpovědnost za svůj život. Musíte se rozhodovat a jednat podle toho.

Co znamená sen, ve kterém kůň žere trávu?

Sen, ve kterém kůň žere trávu, symbolizuje, že máte spoustu volného času na něco, co jste vždycky chtěli dělat, ale že budete mít problém vyjít s penězi.

Sen o mluvícím koni

Co znamená sen o mluvícím koni?

Sen o mluvícím koni symbolizuje vyšší poznání. Přemýšlejte o významu toho, co kůň říká.

Co znamená sen o černém mluvícím koni?

Sen o černém mluvícím koni symbolizuje zprávu z vašeho podvědomí.

Co znamená sen o modrém mluvícím koni?

Sen o modrém mluvícím koni symbolizuje poselství smutku. Vy nebo někdo jiný hledáte pomoc, ale nevíte, jak ji získat.

Další sny o koních

Co znamená sen, ve kterém padá kůň?

Sen, ve kterém spadnete z koně, symbolizuje, že jste v nejisté situaci. Mohli byste se dostat do potíží. Musíte být opatrní.

Co znamená sen o koupi koně?

Sen, ve kterém si koupíte koně, symbolizuje příležitost. Tento sen předpovídá expanzi a pokrok.

Co znamená sen o tahání mrtvého koně?

Sen, ve kterém táhnete mrtvého koně, symbolizuje, že se snažíte dělat něco zbytečného. Je čas vzdát se a opustit určitou situaci nebo vztah.

Co znamená sen o smrtícím koni?

Sen o koni smrti symbolizuje, že vstupujete do obtížného životního období. Musíte se naučit vyrovnat se smrtí, nemocí nebo nehodou ve svém životě.

Co znamená sen o tom, že jste kůň?

Sen, ve kterém jste koněm, symbolizuje vaši sílu a odvahu a říká vám, že se cítíte jako skutečný vůdce. Nebo tento sen symbolizuje, že jste loajální a věrní.

Co znamená sen o válečném koni?

Sen o válečném koni symbolizuje, že jste nuceni bojovat o přežití.

Co znamená sen o mytí koně?

Sen, ve kterém myjete koně, symbolizuje obnovení sil nebo příliv energie v některé oblasti vašeho života.

Co znamená sen o dvouhlavém koni?

Sen o dvouhlavém koni symbolizuje, že jste taženi dvěma různými směry. Možná je vaše síla nebo moc rozdělena. Nebo jste zmateni v sexuálních otázkách.

Co znamená sen o dostihovém koni?

Sen o dostihovém koni symbolizuje, že máte šanci vyhrát. Máte náskok před konkurencí a můžete ji porazit v její vlastní hře.

Co znamená sen o koňském dostihu?

Sen o koňských dostizích symbolizuje, že už nemáte dostatečnou kontrolu sami nad sebou. Možná budete muset z dané situace vystoupit, abyste viděli širší souvislosti. Něco ve vašem životě se vám může vymknout z rukou nebo můžete najít problém sami v sobě.

Co znamená sen o koni a kočáře (nebo kočáru)?

Sen o koni a voze nebo kočáru symbolizuje, že byste se měli soustředit na správnou cestu vpřed. Viz také význam snu o trenérovi

Co znamená sen o obrněném koni?

Sen o obrněném nebo středověkém koni symbolizuje zuřivost, agresivitu, sílu nebo tvrdost. Možná jste v určité situaci příliš konfrontační. Nebo se snažíte chránit před podvědomými hmotnými či sexuálními touhami.

Viz také význam slova sen

Přejděte na začátek