opatrovník nebo poručník

Co znamená sen o ochránci?

Sen o strážci symbolizuje, že si vás přátelé váží nebo s vámi jednají ohleduplně. Nebo tento sen symbolizuje kontrolu nebo autoritu. Tento sen může také představovat myšlenku ochrany někoho nebo něčeho.

Co znamená sen o někom, kdo vás chrání?

Sen o tom, že vás někdo nebo něco chrání, znamená, že byste se měli naučit více důvěřovat sobě a svým instinktům. Vaše podvědomí vám říká, abyste věnovali více pozornosti svým pocitům a intuici a slepě nenásledovali ostatní. Tento sen může být také varováním, že se vystavujete nebezpečí a že si svým jednáním můžete ublížit.

Co znamená sen, ve kterém vás hlídá strážce?

Sen, ve kterém vás hlídá strážce, znamená, že se o sebe musíte lépe starat. Vaše podvědomí vás varuje, abyste zpomalili a přestali dělat věci, o kterých víte, že byste je dělat neměli. Pravděpodobně jednáte impulzivně a bez rozmyslu. Tento sen může naznačovat, že se necháváte někým ovládat nebo nutit k jednání, které pro vás není dobré.

Co znamená sen o andělu strážném?

Sen, ve kterém vás chrání anděl strážný, znamená, že jste požehnaní a chránění. Tento sen může také znamenat, že obdržíte dobré zprávy. Viz také význam slova sen andělé

Co znamená sen, ve kterém vás střeží anděl strážný?

Sen, ve kterém vás hlídá anděl strážný, znamená, že byste měli věnovat větší pozornost své bezpečnosti a že byste se měli mít na pozoru. Procházíte v životě určitými obtížemi. Je možné, že vás vaše podvědomí varuje, že se necháváte unést a vystavujete se nebezpečným situacím.

Přejděte na začátek