collega

collega

Wat betekent een droom over een collega?

en droom over je collega benadrukt aspecten van je relatie met hem of haar. Deze droom kan staan voor je ambitie, je strijd en je competitieve karakter.

Wat betekent een droom over een onbekende collega?

Een droom over onbekende collega’ s heeft betrekking op psychologische zaken waar je aan moet werken. Werkdromen kunnen ook vaak gekoppeld worden aan stress op het werk.

Wat betekent een droom over je werk overdragen aan een collega?

Een droom waarin je je werk overdraagt of iemand traint om je plaats in te nemen suggereert dat je in de richting van een diepere innerlijke ontwikkeling gaat. Je laat een oude houding achter je en kijkt uit naar de toekomst.