bril

Een droom waarin je een bril draagt terwijl je normaal gesproken geen bril draagt, suggereert dat je een duidelijker beeld moet hebben van een situatie. Er kan sprake zijn geweest van een misverstand of een situatie is verkeerd geïnterpreteerd en moet worden opgehelderd.

Een droom over een gebroken bril geeft aan dat je gezichtsvermogen en waarneming is aangetast. Je ziet de feiten niet goed.

Een droom over een 3D-bril betekent dat je naar een probleem of iets anders moet kijken vanuit een nieuw perspectief. Je moet rekening houden met alle opvattingen.