woman wearing white cardigan sitting on bed

boosheid

Wat betekent een droom over boosheid?

Een droom over boosheid symboliseert frustraties, teleurstellingen of onheil. Je hebt de neiging om je negatieve emoties te onderdrukken of je woede op anderen te projecteren. Je moet naar jezelf leren kijken.

Wat betekent een droom over boos zijn?

Een droom waarin je boos bent kan de boosheid weergeven die je met je meedraagt in je dagelijks leven. Dromen functioneren als een veilige uitlaatklep waar je je sterke of negatieve emoties kunt uiten. Je onderdrukt je boosheid en agressie, in plaats van ze bewust te erkennen.

Wat betekent een droom over omgaan met boosheid van anderen?

Een droom waarin je familie of vrienden boos op je zijn en je daar mee om kan gaan voorspelt dat je gaat bemiddelen in een meningsverschil.

Zie ook de droombetekenis van woede