bijbel

Een bijbel in je droom symboliseert dat je behoefte hebt aan het doen van goede daden of het ontwikkelen van je spiritualiteit. Het symbool van de bijbel is ook gerelateerd aan je sociale kring en sociaal gedrag ten opzichte van anderen. Dit kan met je familie, je vrienden en de maatschappij in het algemeen zijn.