bagage

Wanneer je in je leven worden tegengehouden, kan je dromen over bagage. Het is mogelijk dat iemand je zwaar belast. Het kan nodig zijn om je te ontdoen van die bagage die je al lang meesleeptt. Probeer na te denken over de mensen in je leven waar je moeite mee hebt. Als er een persoon in je droom bij je is, suggereert dat dat die persoon verantwoordelijk is voor je problemen.