woman sitting on brown chair beside glass window

afwezig

Een droom waarin je afwezig bent betekent dit dat je meer betrokken moet zijn bij je omgeving. Een droom waarin iemand anders afwezig is betekent dat je de behoefte voelt om ze te zien. Een droom waarin je verwacht deze persoon te vinden suggereert dat je op zoek bent naar iets dat je al kwijt bent. Je kunt ook op zoek zijn naar iets om een leemte in je leven op te vullen. Er ontbreekt iets in je leven.