adelaar

adelaar of arend

Een droom over een adelaar of arend symboliseert adel, trots, felheid, vrijheid, superioriteit, moed en krachtig intellectueel vermogen. Het staat ook voor zelfvernieuwing en verbinding met je spiritualiteit. Je zult moedig worstelen om je hoogste ambities en grootste verlangens te realiseren.

Een droom over een geketende of gevangen adelaar of arend vertegenwoordigt een wanhopige situatie waarin je je beperkt en opgesloten voelt. Je bent niet in staat om je uit te drukken en te zijn wie je echt wilt zijn. Bedenk waar de adelaar aan vastgeketend is voor extra aanwijzingen over wat je zou kunnen tegenhouden.

Het zien van een nest jonge arenden in je droom staat voor je prestaties en je klim naar de top.

Dromen dat je een adelaar doodt staat voor meedogenloosheid. Je laat niets in de weg staan van je ambities en het behalen van je doelen, zelfs als dat betekent dat je de mensen om je heen pijn doet. Als iemand anders een adelaar doodt, dan geeft dat aan dat je roem, fortuin en macht meedogenloos van je wordt afgenomen.

Dromen dat je het vlees van een adelaar eet, impliceert dat je sterke en krachtige karakter je naar grote rijkdom en invloed zal leiden.