aanstoot geven

Een droom waarin je anderen aanstoot geeft suggereert dat je je meer bewust moet zijn van de gevoelens van andere mensen. Of je voelt je spiritueel in conflict met andere mensen.

Een droom waarin je op aanstootgevende wijze te woord wordt gestaan geeft aan dat je op je fouten gewezen zal worden.

Als je jong bent en in je droom aanstoot geeft zal je overhaaste beslissingen nemen en niet luisteren naar je ouders of verzorgers.