witkalk of witten

witkalk of witten

Een droom waarin je een muur aan het witten of witkalken bent betekent dat je slechte gewoontes of onplezierige mensen binnenkort achter je gaat laten. Deze droom duidt op een poging om je oude manieren en gewoontes te veranderen. Het suggereert ook dat je alleen maar doet alsof je verandert en probeert je gebreken te verdoezelen.