weide, weiland, wei

Een droom over een weide staat voor openheid en veiligheid. Wanneer je in een droom over een weiland loopt laat je je in je leven door niets storen.

Een droom waarin je door een wei vol mooie bloemen loopt betekent dat je je leven momenteel van zijn zonnigste kant ziet. Een droom waarin je in een bloemenwei ligt suggereert dat je leven vredig en gelukkig is.

Een droom waarin je snel een weiland oversteekt om ergens te komen symboliseert dat je vaak de kortste en snelste weg neemt richting je doel en vergeet te genieten van de weg er naartoe.

Een droom waarin dieren uit een weiland worden gedreven of waarin je zelf uit het weiland verdreven wordt symboliseert dat je je te vaak moet schikken naar de wensen van anderen.