weer

Dromen over het weer voorspelt schommelende tendensen van het geluk. Het gaat je steeds meer voor de wind totdat je plotseling geconfronteerd wordt met twijfel en tegenvallers. Te dromen dat je het weerbericht leest geeft aan dat je na langdurige overwegingen een andere woning zult betrekkenhetgeen je voordeel zal opleveren. Het in een droom zien van een windroos voorspelt een verslechtering van de omgang met familieleden. Als gezinsleden het weer proberen te beïnvloeden voorspelt dit onenigheid en tegenvallende resultaten.