walging

3 blue garbage cans in beach

Een droom waarin je walging voelt vertegenwoordigt een onbekend of ontkend aspect van je eigen ik. Je bent bang voor de confrontatie. Deze droom kan ook betekenen dat je de middelen niet hebt om jezelf te verdedigen of te beschermen. Of je verzet je tegen iets in je dagelijks leven, misschien stoor je je aan hoe iemand zich gedraagt.