toneel of theater

silhouette of three performers on stage

Een droom over een toneelstuk of theater symboliseert op abstracte wijze een voorstelling van je eigen leven. De handelingen die in de droom op het toneel plaatsvinden zijn vaak uitbeeldingen van je eigen fantasieën en verlangens.

Wat betekent een droom waarin je acteur bent op het theater of toneel?

Een droom waarin je opkomt als acteur of zelf in het toneelstuk of theater speelt betekent dat je goed moet kijken of je in het dagelijkse leven wel de juiste rol toebedeeld hebt gekregen. Misschien speel je te vaak dat je iemand bent die eigenlijk niet bij je persoonlijkheid past.

Wat betekent een droom over een tragedie?

Een droom over een tragedie betekent dat je wat meer moeten lachen om de dingen.

Wat betekent een droom over een komedie?

Een droom over een komedie betekent dat je soms wel eens iets serieuzer mag zijn, maar je staat in ieder geval vrolijk in het leven.

Wat betekent een droom over een drama?

Een droom waarin je een drama bekijkt voorspelt een plezierig weerzien van verre vrienden. Als je je bij het stuk verveelt zal je gedwongen zijn een onwelkome gast te ontvangen.

Wat betekent een droom over het schrijven van een toneelstuk of drama?

Een droom waarin je een toneelstuk of drama schrijft voorspelt dat je te maken zult krijgen met ongerief en schulden die plotseling verdwijnen.

Wat betekent een droom over toneelles?

Een droom waarin je op toneelles of in een toneelklas zit betekent dat je je emoties kunt uiten.

Bekijk ook de droombetekenis van coulissen of decor