Integritet

Vilka vi är

Adressen till vår webbplats är: https://dromen.site.

Vi kommer endast att använda dina uppgifter för att tillhandahålla våra tjänster. Detta innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt kopplat till den beställning du har gett oss. Vi kommer inte att använda dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar information med oss och vi använder denna information - på annat sätt än på din begäran - för att kontakta dig vid en senare tidpunkt, kommer vi att be dig om ditt uttryckliga samtycke. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part annat än för att uppfylla bokförings- och andra administrativa krav. Dessa tredje parter är alla bundna till sekretess på grundval av avtalet mellan dem och oss eller en ed eller rättslig skyldighet.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem.

Analyser

På vår webbplats placeras cookies av det amerikanska företaget Google som en del av tjänsten "Analytics". Vi använder denna tjänst för att spåra och få rapporter om hur besökarna använder webbplatsen. Detta personuppgiftsbiträde kan enligt tillämpliga lagar och förordningar vara skyldigt att ge tillgång till dessa uppgifter. Vi har inte tillåtit Google att använda analysinformationen för andra Google-tjänster.

Annonser

Reklamkakor (Google Adsense)

  • Tredjepartsleverantörer använder cookies för att visa annonser baserade på användarnas tidigare besök på denna webbplats.
  • Reklamcookies / DART-cookies gör det möjligt för annonsnätverk att visa annonser för användare baserat på deras besök på andra webbplatser på Internet.
  • Om du inte vill se annonser på webbplatser kan du välja bort användningen av reklamcookies/DART-cookies. genom att besöka Advertising Standards. Du kan välja bort användningen av cookies för personlig reklam från tredjepartsleverantörer genom att besöka webbplatsen aboutads.info att besöka.
  • Den här webbplatsen visar annonser från tredjepartsleverantörer och annonsnätverk.
  • Via webbplatsen för leverantören eller annonsören i fråga har du möjlighet att stänga av dessa cookies, om de finns tillgängliga.
  • Via Webbplatsen för Network Advertising Initiative Det är möjligt att inaktivera vissa (men inte alla) cookies på en gång.

Visa listan över tredjepartsleverantörer eller annonsnätverk genom att gå till denna länkDoubleClick DART-cookie används av Google i annonser som visas på partnerwebbplatser, t.ex. webbplatser som visar annonser från AdSense eller från Google-certifierade annonsnätverk. När användare besöker en partners webbplats och ser eller klickar på en annons kan en cookie placeras i slutanvändarens webbläsare. De uppgifter som samlas in med hjälp av dessa cookies används för att bättre visa och hantera reklam på utgivarens webbplats(er) och på hela webben.

Anknutna företag

Amazon
dreams.site är en partner till Amazon. Som Amazon Associates kan vi tjäna pengar på köp som du gör via våra länkar. När du klickar på en amazon-länk placerar de en cookie på din utrustning. Denna profil är ej länkad till ditt namn, din adress, din e-postadress och liknande som vi känner till, men endast för att se om vi får en avgift för att hänvisa dig när du klickar dig vidare till deras sidor.

Ebay
Dreams.site är en partner till Ebay. Vi kan tjäna pengar på köp som du gör via våra länkar. När du klickar på en Ebay-länk placerar de en cookie på din utrustning.

Bol.com
dreams.site är en partner till bol.com. Vi kan tjäna pengar på köp som du gör via våra länkar. Om du klickar på en länk från bol.com placerar de en cookie på din utrustning. Denna profil kommer att vara ej länkad till ditt namn, din adress, din e-postadress och liknande som vi känner till, men endast för att se om vi får en avgift för att hänvisa dig när du klickar dig vidare till deras sidor.

Paypro
dromen.site använder sig av Paypros tjänster. Syftet med dessa tjänster är att visa annonsörer och utgivare vilka annonser som har lett till försäljning, leads eller andra åtgärder för annonsörerna. Annonsören behöver därför bara betala utgivaren om utgivarens annons (eller någon annan nödvändig åtgärd) hänvisar någon till annonsören och personen i fråga gör ett köp. För att få denna insikt använder Paypro data, inklusive cookies. Uppgifterna avser personer, men dessa personer är inte identifierade med namn. Det är pseudonyma uppgifter som avser en hänvisning av en person från en webbplats till en annan, och sedan en bekräftelse på att köpet har gjorts.

Paypro har också en databas över hänvisningar till enskilda enheter. På så sätt kan Paypro se om en annons som någon tittar på en enhet, till exempel en telefon, leder till att personen köper något på en annan enhet, till exempel en bärbar dator. Databasen gör det omöjligt att identifiera personer med namn och Paypro kan inte heller göra detta.

Paypro bygger inte upp profiler som återspeglar enskilda personers köphistorik över tid. Paypro riktar inte heller annonser för produkter och tjänster till enskilda personer baserat på deras identifierade intressen. Paypro mäter endast effektiviteten hos specifika annonser online.

SAMARBETE I SKATTE- OCH BROTTSUTREDNINGAR.

I vissa fall kan dromen.site vara skyldig enligt lag att dela med sig av din information i samband med myndigheternas skatte- eller brottsutredningar. I ett sådant fall är vi tvungna att dela med oss av din information, men vi kommer att göra motstånd inom ramen för de möjligheter som lagen ger oss.

VILKA RÄTTIGHETER DU HAR TILL DINA UPPGIFTER

Om du har ett konto på den här webbplatsen eller har lämnat kommentarer kan du begära en exportfil med alla personuppgifter som vi har om dig, inklusive de uppgifter som du har lämnat till oss. Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter som vi har om dig. Detta omfattar inte uppgifter som vi måste behålla av administrativa, rättsliga eller säkerhetsmässiga skäl.

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till personuppgiftsmyndigheten om du misstänker att vi använder dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Rätt till inspektion
Du har alltid rätt att se de uppgifter som vi behandlar (eller har behandlat) och som rör dig personligen eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan begära att få ta del av denna information till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka en kopia av alla uppgifter till den e-postadress som vi har registrerat, tillsammans med en översikt över de registerförare som innehar dessa uppgifter, med angivande av den kategori under vilken vi har lagrat dem.

Rätt till rättelse
Du har alltid rätt att ändra de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat och som rör dig personligen eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan begära att få ta del av denna information till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får ett svar på din begäran inom 30 dagar.

Rätt till begränsning av behandlingen
Du har alltid rätt att begränsa de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat och som rör dig eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan begära en ändring av vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får ett svar på din begäran inom 30 dagar.

Rätt till överlåtbarhet
Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar och som rör dig eller kan spåras tillbaka till dig, utförda av en annan part. Du kan göra en begäran om ändring till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får ett svar på din begäran inom 30 dagar. Med största sannolikhet kommer vi inte att kunna fortsätta att tillhandahålla tjänster i en sådan situation, eftersom en säker sammankoppling av datafiler inte längre kan garanteras.

Rätt att invända och andra rättigheter
Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas av eller på uppdrag av dromen.site. Om du gör invändningar kommer vi omedelbart att stoppa behandlingen av dina personuppgifter i väntan på att din invändning ska vara avklarad. Om din invändning är berättigad kommer vi att ge dig kopior och/eller kopior av den information som vi behandlar och därefter kommer vi att stoppa behandlingen permanent.

Du har också rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande eller profilering. Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet gäller. Om du anser att detta är fallet, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor.

ÄNDRINGAR AV SEKRETESSPOLICYN

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår sekretesspolicy när som helst. Du hittar alltid den senaste versionen på den här sidan. Om den nya sekretesspolicyn har konsekvenser för hur vi behandlar redan insamlade uppgifter kommer vi att informera dig.

Rulla till toppen