två bruna kolonner framför ruiner

pelare

Vad betyder en dröm om en pelare?

En dröm om en pelare representerar din styrka, stabilitet och en bestämd attityd, särskilt när det gäller motgångar. Eller så indikerar drömmen att du har fullt stöd från din omgivning. Du är hedrad och erkänd. En dröm om en pelare kan också symbolisera penis och ha sexuella konnotationer.

Vad betyder en dröm om att luta sig mot en pelare?

En dröm där du lutar dig mot en pelare betyder att du söker stöd från en närstående person vars beslutsamhet du beundrar.

Vad betyder en dröm om en pelare som faller omkull eller smulas sönder?

En dröm om en pelare som faller omkull eller smulas sönder betyder att du håller på att förlora förtroendet för någon.

Vad betyder en dröm om en marmorpelare?

En dröm om marmorpelare är en symbol för välstånd.