Ochrana osobných údajov

Kto sme

Naša webová adresa je: https://dromen.site.

Vaše údaje používame výlučne na účely poskytovania našich služieb. To znamená, že účel spracovania vždy priamo súvisí s objednávkou, ktorú ste nám zadali. Vaše údaje nepoužijeme na (cielený) marketing. Ak nám poskytnete informácie a my ich použijeme - inak ako na vašu žiadosť - aby sme vás neskôr kontaktovali, požiadame vás o výslovný súhlas. Vaše údaje sa neposkytnú tretím stranám s výnimkou plnenia účtovných a iných administratívnych povinností. Všetky tieto tretie strany sú viazané mlčanlivosťou na základe dohody medzi nimi a nami, prísahy alebo zákonnej povinnosti.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo ich zhromažďujeme

Analytika

Prostredníctvom našej webovej stránky sa v rámci služby "Analytics" umiestňujú súbory cookie od americkej spoločnosti Google. Túto službu používame na sledovanie a získavanie správ o tom, ako návštevníci používajú webové stránky. Tento spracovateľ môže byť podľa platných zákonov a predpisov povinný poskytnúť prístup k týmto údajom. Nepovolili sme spoločnosti Google používať získané analytické informácie pre iné služby spoločnosti Google.

Inzeráty

Reklamné súbory cookie (Google Adsense)

  • Poskytovatelia tretích strán používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľov na tejto webovej lokalite.
  • Reklamné súbory cookie / súbory cookie DART umožňujú reklamným sieťam zobrazovať používateľom reklamy na základe ich návštev na iných stránkach na internete.
  • Ak si neželáte zobrazovať reklamy na webových stránkach, môžete sa odhlásiť z používania reklamných súborov cookie / súborov DART. navštívením reklamných štandardov. Používanie súborov cookie na personalizované reklamy poskytovateľmi tretích strán môžete odmietnuť na webovej stránke aboutads.info navštíviť.
  • Na tejto stránke sa zobrazujú reklamy od externých dodávateľov a reklamných sietí.
  • Na stránke príslušného dodávateľa alebo inzerenta máte možnosť tieto súbory cookie vypnúť, ak je to možné.
  • Cez stránka Iniciatívy pre sieťovú reklamu je možné vypnúť niektoré (ale nie všetky) súbory cookie naraz.

Zobrazenie zoznamu externých dodávateľov alebo reklamných sietí prostredníctvom toto prepojenie. Stránka Súbor cookie DoubleClick DART používa spoločnosť Google v reklamách zobrazovaných na partnerských webových stránkach, ako sú webové stránky zobrazujúce reklamy z AdSense alebo z reklamných sietí certifikovaných spoločnosťou Google. Keď používatelia navštívia webovú lokalitu partnera a zobrazia alebo kliknú na reklamu, do prehliadača koncového používateľa sa môže umiestniť súbor cookie. Údaje zhromaždené prostredníctvom týchto súborov cookie sa používajú na lepšie zobrazovanie a správu reklamy na stránkach vydavateľa a na internete.

Partneri

Amazon
Dreams.site je partnerom spoločnosti Amazon. Ako spoločnosť Amazon Associates môžeme zarábať na nákupoch, ktoré uskutočníte prostredníctvom našich odkazov. Keď kliknete na prepojenie Amazon, do vášho zariadenia sa uloží súbor cookie. Tento profil je nie je prepojený na vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a podobne, ktoré sú nám známe, ale slúžia len na to, aby sme zistili, či sme získali poplatok za vaše odporúčanie, keď kliknete na ich stránky.

Ebay
Dreams.site je partnerom spoločnosti Ebay. Môžeme zarábať z nákupov, ktoré uskutočníte prostredníctvom našich odkazov. Keď kliknete na odkaz Ebay, do vášho zariadenia sa uloží súbor cookie.

Bol.com
Dreams.site je partnerom spoločnosti bol.com. Z nákupov uskutočnených prostredníctvom našich odkazov môžeme získať peniaze. Ak kliknete na odkaz na bol.com, do vášho zariadenia sa uloží súbor cookie. Tento profil bude nie je prepojený na vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a podobne, ktoré sú nám známe, ale slúžia len na to, aby sme zistili, či sme získali poplatok za vaše odporúčanie, keď kliknete na ich stránky.

Paypro
dromen.site využíva služby spoločnosti Paypro. Účelom týchto služieb je ukázať inzerentom a vydavateľom, ktoré reklamy zobrazené vydavateľmi viedli k akému predaju, vedeniu alebo iným akciám inzerentov. V dôsledku toho musí inzerent zaplatiť vydavateľovi len vtedy, ak zobrazená reklama vydavateľa (alebo iná požadovaná akcia) odkáže niekoho na inzerenta a táto osoba uskutoční nákup. Na získanie tohto prehľadu používa spoločnosť Paypro údaje vrátane súborov cookie. Tieto údaje sa týkajú osôb, ale tieto osoby nie sú identifikované menom. Ide o pseudonymné údaje, ktoré sa týkajú jedného presmerovania osoby z jednej webovej lokality na druhú a následného potvrdenia o uskutočnení nákupu.

Spoločnosť Paypro tiež vedie databázu odkazov na jednotlivé zariadenia. Spoločnosť Paypro tak môže zistiť, či reklama, ktorú si niekto pozrie na jednom zariadení, napríklad na telefóne, vedie túto osobu k nákupu na inom zariadení, napríklad na notebooku. Táto databáza znemožňuje identifikáciu osôb podľa mena a ani samotná spoločnosť Paypro to nedokáže.

Paypro nevytvára profily, ktoré by zobrazovali históriu nákupov osôb v priebehu času. Okrem toho spoločnosť Paypro necieli reklamy na produkty a služby na jednotlivcov na základe ich identifikovaných záujmov. Spoločnosť Paypro meria len účinnosť konkrétnych online reklám.

SPOLUPRÁCA PRI DAŇOVÝCH A TRESTNÝCH VYŠETROVANIACH

V niektorých prípadoch môže byť dromen.site zo zákona povinný zdieľať vaše informácie v súvislosti s vládnymi daňovými alebo trestnými vyšetrovaniami. V takom prípade budeme nútení vaše informácie zdieľať, ale budeme sa tomu brániť v rámci možností, ktoré nám ponúka zákon.

AKÉ MÁTE PRÁVA NA SVOJE ÚDAJE

Ak máte na tejto stránke účet alebo ste zanechali komentáre, môžete požiadať o export všetkých osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, vrátane všetkých údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tiež požiadať, aby sme vymazali všetky osobné údaje, ktoré o vás máme. Toto nezahŕňa údaje, ktoré sme povinní uchovávať na administratívne, právne alebo bezpečnostné účely.

Ak máte podozrenie, že vaše osobné údaje používame nevhodným spôsobom, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

Právo na kontrolu
Vždy máte právo nahliadnuť do údajov, ktoré spracúvame alebo sme spracúvali a ktoré sa týkajú vás osobne alebo sa dajú vysledovať. O nahliadnutie do údajov môžete požiadať našu kontaktnú osobu pre otázky ochrany osobných údajov. Odpoveď na svoju žiadosť dostanete do 30 dní. Ak vašej žiadosti vyhovieme, zašleme vám kópiu všetkých údajov na e-mailovú adresu, ktorú máme v evidencii, spolu so zoznamom spracovateľov, ktorí tieto údaje uchovávajú, a kategóriou, v ktorej sme ich uložili.

Právo na opravu
Vždy máte právo zmeniť údaje, ktoré spracúvame alebo sme spracovali a ktoré sa týkajú vás osobne alebo sa dajú vysledovať späť k vám. Žiadosť o nahliadnutie môžete podať našej kontaktnej osobe pre otázky ochrany osobných údajov. Odpoveď na svoju žiadosť dostanete do 30 dní.

Právo na obmedzenie spracovania
Vždy máte právo obmedziť údaje, ktoré spracúvame alebo sme spracúvali a ktoré sa vás týkajú alebo sa dajú vysledovať. O zmenu môžete požiadať našu kontaktnú osobu pre otázky ochrany osobných údajov. Odpoveď na svoju žiadosť dostanete do 30 dní.

Právo na prevoditeľnosť
Vždy máte právo na to, aby údaje, ktoré spracúvame a ktoré sa vás týkajú alebo sa dajú vysledovať, vykonávala iná strana. O zmenu môžete požiadať našu kontaktnú osobu pre otázky ochrany osobných údajov. Odpoveď na svoju žiadosť dostanete do 30 dní. V takom prípade s najväčšou pravdepodobnosťou nebudeme môcť pokračovať v poskytovaní služieb, pretože bezpečné prepojenie dátových súborov už nebude možné zaručiť.

Právo na námietku a iné práva
Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou dromen.site alebo v jej mene. Ak vznesiete námietku, okamžite zastavíme spracúvanie vašich osobných údajov až do vyriešenia vašej námietky. Ak je vaša námietka oprávnená, poskytneme vám kópie a/alebo odpisy informácií, ktoré spracúvame, a potom spracúvanie natrvalo zastavíme.

Máte tiež právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania alebo profilovania. Vaše údaje nespracúvame tak, aby sa toto právo uplatňovalo. Ak sa domnievate, že je to váš prípad, obráťte sa na našu kontaktnú osobu pre otázky ochrany osobných údajov.

ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov. Na tejto stránke nájdete vždy najnovšiu verziu. Ak nové zásady ochrany osobných údajov ovplyvnia spôsob, akým už spracúvame zhromaždené údaje, budeme vás o tom informovať.

Prejsť na začiatok