overgang of menopauze

overgang of menopauze

Een droom over de overgang of menopauze wijst erop dat je bang bent voor ouderdom . Als je een man bent kan deze droom ook betekenen dat je bang bent impotent te worden. Als je jong bent, of niet bang voor veroudering en impotentie, betekent de droom dat je bang bent voor veranderingen. Als je al voorbij de overgang bent betekent deze droom dat je je leven te vlug voorbij vindt gaan.

Een droom over menopauze kan ook betekenen dat je de mensen om je heen verstikt. Je moet minder afhankelijk zijn van anderen.