edited photography of woman with blurry face standing behind chair

laster of smaad

Wat betekent een droom over smaad?

Een droom over laster, smaad, vervloeking, godslastering of blasfemie duidt op een vijand of concurrent die in je leven is gekomen onder valse voorwaarden en die onder veronderstelde vriendschap je grote schade zal berokkenen. Of deze droom voorspelt dat je inzet zal worden tegengewerkt door geroddel.

Wat betekent een droom waarin anderen kwaad over je spreken?

Een droom waarin je wordt belasterd, beledigd, weggehoond of dat iemand kwaad over je spreekt geeft aan dat je je eigen waarden opnieuw evalueert en je identiteit in twijfel trekt.

Wat betekent een droom waarin anderen je vervloeken?

Een droom waarin je door anderen vervloekt wordt voorspelt je geluk in de liefde.

Wat betekent een droom waarin je jezelf versmaad?

Een droom waarin je jezelf lastert of vervloekt wijst op een catastrofe of een ongeluk.

Wat betekent een droom waarin je iemand anders belastert?

Een droom waarin je iemand belastert, beledigt, weghoont of dat je kwaad over iemand spreekt impliceert een groeiend wantrouwen ten opzichte van anderen. Je bent achterdochtig ten aanzien van andermans bedoelingen.