laster

Een droom waarin je wordt belasterd, beledigd, weggehoond of dat iemand kwaad over je spreekt geeft aan dat je je eigen waarden opnieuw evalueert en je identiteit in twijfel trekt.

Een droom waarin je iemand belastert, beledigt, weghoont of dat je kwaad over iemand spreekt impliceert een groeiend wantrouwen ten opzichte van anderen. Je bent achterdochtig ten aanzien van andermans bedoelingen.