kroeg, pub of café

kroeg, pub of café

Een droom over een kroeg, pub of café symboliseert je sociale interacties en hoe je je tot anderen verhoudt. Misschien moet je je ontspannen en dingen loslaten.

Een droom waarin je veel drinkt in een kroeg of café wijst op financiële tegenvallers en de noodzaak zuiniger om te springen met je geld. Deze droom kan ook een waarschuwing zijn dat je alcoholgebruik uit de hand dreigt te lopen.

Een droom waarin je kroegbaas of de eigenaar van een café bent wijst op stress en spanningen die je hebt om je eigen oordeel te vormen en daaraan vast te houden.

Lees ook de droombetekenis van alcohol