korrel of kruimel

Een droom over korrels of kruimels suggereert dat je je buitengesloten voelt, dat je je vastklampt aan het weinige dat je nog hebt of dat je zuinig omspringt met je middelen. Het vertegenwoordigt ook al het harde werk dat je hebt gedaan en voltooid.

Een droom waarin je korrels of kruimels weggooit betekent dat je ontevreden bent met wat je hebt en een mooie kans kan mislopen.