knecht of dienaar

knecht of dienaar

Een droom waarin je een knecht of dienaar bent suggereert dat je te veel toegeeft aan anderen of dat je in een bepaalde situatie te onderdanig bent. Je moet voor jezelf opkomen.

Een droom waarin je als knecht of dienaar wordt behandeld terwijl je dat niet bent betekent dat je te veel of te zware taken aan anderen opdraagt die je eigenlijk zelf moet doen.

Een droom waarin je een knecht of dienaar hebt geeft aan dat je een gezaghebbende en bevelvoerende rol hebt in een wakkere situatie.