klink of handvat

klink of handvat

Wat betekent een droom over een deurklink of handvat?

Een droom over een deurklink of handvat suggereert dat je een situatie onder controle hebt. De droom betekent dat je vat of grip hebt op een situatie of op het leven. Deze droom kan ook betekenen dat veel mensen je assistentie of hulp nodig hebben.

Wat betekent een droom over een gebroken deurklink of handvat?

Een droom over een gebroken handvat betekent dat je grip moet terugvinden. Je hebt te maken met een meningsverschil of ziekte. Je moet je meer richten op wie je bent. Put uit je innerlijke kracht.