kleingeld scaled

kleingeld of wisselgeld

Een droom over kleingeld staat voor ontwikkelingen die weinig voldoening geven, zakelijke onenigheid of te weinig aandacht in je relatie. Een droom waarin je kleingeld verliest wijst op kleine tegenslagen. Een droom waarin je kleingeld vindt voorspelt een langzame maar gestage vooruitgang. Een droom waarin je kleingeld of wisselgeld telt staat voor zuinigheid.

Een droom waarin je te veel wisselgeld krijgt hangt samen met een laag gevoel van eigenwaarde. Je voelt je onwaardig. Een droom waarin je meer wisselgeld ontvangt dan zou moeten staat voor een opgeblazen ego. Je voelt dat je recht hebt op bepaalde dingen.

Zie ook de droombetekenis van geld