kanaal scaled

kanaal (water)

Een droom over een kanaal symboliseert terughoudendheid en beperkte emoties. Het suggereert ook dat je onverzettelijk bent in wat je denkt en gelooft, wat je kan belemmeren in het nastreven van je doelen. Je bent te controlerend.

Een droom waarin je je voortbeweegt over een kanaal met helder water duidt op een snelle vooruitgang in het leven. Een droom over een drooggevallen kanaal betekent dat je leven stil komt te liggen of dat je je emoties kwijt bent. Je moet een andere weg vinden. Een droom over een kanaal met troebel water betekent dat er gevaren onder de oppervlakte op de loer kunnen liggen.