kroon en scepter

kroon en scepter

Wat betekent een droom over een kroon?

Een droom over een kroon staat symbool voor macht, succes en bekendheid. Deze droom kan ook staan voor machtsmisbruik, vooral als je ook een scepter in je droom ziet.

Wat betekent een droom over een scepter?

Een droom over een scepter staat voor individuele kracht. Eén persoon kan het verschil maken.

Wat betekent een droom over een kroon dragen?

Een droom waarin je een kroon draagt, suggereert dat je in een machtspositie verkeert of je eigen prestaties herkent. Deze droom kan ook betekenen dat je je boven anderen verheven voelt.

Wat betekent een droom over een gebroken kroon of scepter?

Een droom over een gebroken kroon of scepter staat voor een verlies van macht, succes en bekendheid of voor een afstand van machtsmisbruik.

Wat betekent een droom waarin je de scepter zwaait?

Een droom waarin je de scepter zwaait symboliseert het vertrouwen dat in je wordt gesteld.

Wat betekent een droom waarin iemand anders de scepter zwaait?

Een droom waarin iemand anders de scepter zwaait betekent dat je een ondergeschikte rol ergens in inneemt.

Wat betekent een droom over een doornenkroon?

Een droom over een kroon van doornen staat voor leed en pijn.

Wat betekent een droom over een kroning?

Een droom over een kroning voorspelt dat je zult genieten van de vriendschap van vooraanstaande personen.