grens

Wat betekent een droom over een landsgrens?

Een droom over een landsgrens geeft aan dat je een nieuwe fase of transitie in je leven ingaat. Je komt op nieuw terrein. Of deze droom vertegenwoordigt het samenbrengen van twee gemoedstoestanden of houdingen. Deze droom kan ook staan voor een situatie waarin je een persoonlijke grens hebt verlegd.

Wat betekent een droom over een begrenzing?

Een droom over een begrenzing, inkadering of afrastering geeft aan dat iets je groei beperkt en je doelen belemmert.

Wat betekent een droom over een grens overgaan?

Een droom waarin je een grens overgaat betekent dat je een belangrijke stap hebt gezet die de manier waarop dingen tot nu toe waren zal veranderen. Je bent nu op een nieuwe weg die je van het verleden afbrengt.

Wat betekent een droom over een grens overgaan zonder toestemming?

Een droom waarin je een grens passeert zonder toestemming suggereert dat je een grens hebt overschreden bij iemand of in een situatie.

Voir aussi le droombetekenis van douane